Årsmøter

 

 

Sjøbadet

Copyright 2012 © All Rights Reserved

 

 

 

Årsmøte 25. juli 2013 kl 18.00 på Sjøbadet

Dagsorden:

 

•Valg av ordstyrer og sekretær

 

•Valg av 2 representanter til å underskrive generalforsamlingens protokoll

 

•Orientering om styrets arbeid siden siste årsmøte

 

•Forslag til vedtektsendringer

 

•Fremlegging av budsjett

 

•Nytt nøkkelsystem

 

•Gjennomgang av saker fra forrige årsmøte

 

•Innkomne forslag:

 

1.Ingebjørg Nordbakke: Røykeforbud

2.Eli Allen: Røykesone, filt i trappen, sosialt miljø

 

Velkommen!

 

 

Styremøter/årsmøter: