Sikkerhet

 

 

Sjøbadet

Copyright 2012 © All Rights Reserved

 

Sikkerhet:

 

På Sjøbadet bader man på eget ansvar, da vi desverre ikke har økonomi til å ansette badevakt som i de gode gamle dagene. Alle badende over 15 år må være svømmedyktige. Barn og unge under 15 år, må være under oppsyn av ansvarlig voksen.

 

Vær spesielt oppmerksom på at det i Trøndelag er stor forskjell mellom flo og fjære. Dette påvirker dybdeforholdene under stupetårnet i vesentlig grad. Det vil være farlig å stupe fra øverst i stupetårnet ved lavvann. Sjekk derfor alltid dybden før du stuper/hopper fra tårnet, slik at du vet at stuping/hopping er forsvarlig, før du gjør det.

 

Sjøbadet anbefaler at man uansett årstid aldri bader alene!!!

 

På grunn av gjentatte tilfeller av hærverk (som er politianmeldt), har vi desverre blitt nødt til å videoovervåke Sjøbadet. Ansvarlig for dette er styreleder.

 

Ulovlig inntrengen og skadeverk på Sjøbadet vil bli politianmeldt.