Nøkkel

 

 

Sjøbadet

Copyright 2012 © All Rights Reserved

 

Nøkkel:

 

Det er anledning til å søke om å deponere på nøkkel til Sjøbadet etter 1 års aktivt medlemskap.

 

Nøkkelen leveres tilbake ved opphørt medlemskap, og depositum utbetales.

 

Hvis man ikke betaler medlemskapet ved overgang til ny sesong MÅ nøkkel leveres tilbake. Man vil ikke få tilbake depositumet hvis hvis man unnlater å levere tilbake nøkkel på oppfordring.

 

Pris: kr 500,- betales inn til nøkkeldeponeringskonto 4212.13.74336.

 

Årsleie nøkkel er kr 50,-.